GENEALOGIE familie Donche


GENEALOGIE TE BOEK GESTELD !

Het resultaat van 30 jaar opzoekingen kan u lezen in ons boek
P.A. D o n c h e, GESCHIEDENIS & GENEALOGIE van de familie DONCHE 1365-2004
Het boek beslaat twee volumes. Volume I telt 632 bladzijden, volume II 568, samen 1200 bladzijden. Er zijn 322 zwart/wit illustraties, 10 in kleur en 18 genealogische schema's. 58 bladzijden met indices op plaatsen en namen (familie- én voornamen) zorgen voor een vlotte opzoeking in het boek. Het boek heeft formaat 17 cm x 24 cm, werd gedrukt in offset en is genaaid. De kaft is tweekleurendruk.


Dit werk werd bekroond met de driejaarlijkse Prijs Prins Alexandre de Merode 2006 van de Belgische Federatie voor Genealogie en Heraldiek, prijs uitgereikt op het kasteel van Westerlo op 3 maart 2007. Het werd ook bekroond met de zesjaarlijkse Provinciale Prijs Volkskunde 2007 van de Provincie West-Vlaanderen.

Nieuw gevonden gegevens sinds 2005 zijn gepubliceerd in een nieuw boek: 10 jaar Aanvullingen op "Geschiedenis en genealogie van de familie Donche 1365-2004".

Klik hier voor een uitvergroting foto. Bestelgegevens: (alleen nog deel 1).


Bibliografie van de auteur (1979-...)

De familienaam Donche is Vlaams en wordt reeds in de 14de eeuw in het Veurnse aangetroffen. Aaneengeschakelde generaties naamdragers kunnen gevolgd worden vanaf 1370.

De oudste vermelding vonden we in een baljuwsrekening van 1336: Claykin Donse filius Ghiselins (Niklaas Donse zoon van Ghijsbrecht) ... verbannen uit Vlaanderen wegens samenzwering.(het is de tijd van de Vlaamse opstanden tegen de Franse koning ... van Niklaas Zannekin 1323-28 en Jacob van Artevelde 1338-45)

De bakermat is wellicht het dorp Alveringem (bij Veurne), in de Zuidzavelhoek aldaar vindt men de oudste geografisch lokaliseerbare onroerende bezittingen van naamgenoten.

Vanuit het Veurnse verspreidde de familie zich naar de stad Diksmuide, later Brugge en Duinkerke, naar Nieuwpoort en over Veurnambacht (=het meest westelijke deel van West-Vlaanderen). Ook in het Ieperse komt de naam voor, en bijna steeds zijn de naamdragers terug te brengen tot afstammelingen uit een familie Donche herkomstig van Zonnebeke, ten Oosten van Ieper.

Drie grote takken worden onderscheiden:
de oudste Veurnse tak (1370-1858), de Diksmuidse tak (1458-1894) en de Ieperse tak (1495-heden).

Informatie uit deze web-site mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

© Copyright: Pieter D o n c h e
lid Vlaamse Vereniging voor Familiekunde.

Archiefwet   WetBeschPersLevenssfeer   Genealogie-en-Wet   WetBurgStandArt45   WetOpenbaarheidBestuur   Zegelrecht