Abonnement

Abonnementen op Westhoek lopen over een jaargang van twee nummers (voorjaar en najaar), samen ca 200 pagina’s. Bij nieuwe abonnementen in de loop van het werkjaar worden het/de al verschenen nummer(s) van dat werkjaar nagestuurd. Nieuwe leden kunnen de laatste twee jaargangen bekomen aan de vigerende abonnementsprijs.

De abonnementsprijs is een minimumbijdrage. De abonnementsvoorwaarden zijn:

België: € 20,00
Buitenland: € 30,00

Voor België op rekening: 464-8289111-29
Voor alle andere landen: IBAN: BE 26 4648 2891 1129, BIC: KREDBEBB

Steeds ten name van
Westhoek vzw
Nieuwstraat 16/0201
B-8970 Poperinge

Westhoekleden die reeds hun bijdrage voor de lopende jaargang hebben overgemaakt, vinden op de adresstrook de indicatie
1 / lidnummer / jaargang ( 0 indien nog niet overgemaakt )

Abonnementendienst:
Kristof Papin, Nieuwstraat 16/0201, B-8970 Poperinge, tel.: 0472 80 52 25, E-post: kristof.papin @ hotmail.com