Nieuwe bijdragen

De redactie ziet uit naar bijdragen die binnen een ruime context verband houden met de geschiedenis en de familiekunde van de Westhoek. Onder de Westhoek wordt verstaan het oude Westkwartier, met name de regio gevormd door de voormalige kasselrijen/ ambachten Broekburg, Kassel, Sint-Winoksbergen, Belle, Ieper, Veurne en Waasten, samen met het aangrenzende Leiegebied.

Deze bijdragen kunnen de vorm aannemen van artikels, bronnenuitgaven, reportages en interviews, archiefsignalementen, nieuws uit de wereld van archieven en verenigingen, boekbesprekingen, vragen en antwoorden, agenda. De redactie stelt de toezending van teksten (bij voorkeur in MS-Word) per e-post op prijs. De publicaties van lange artikels kan, in overleg met de auteur, over opeenvolgende nummers worden gespreid. Westhoek publiceert in de taal van de auteur, aan niet-Nederlandstalige artikels wordt zonodig een samenvatting in het Nederlands toegevoegd.

Aan auteurs vragen we de opmaakrichtlijnen voor auteurs te volgen. We danken u bij voorbaat.

De deadline voor het voorjaars- en najaarsnummer is steeds 15 maart en 15 september.

Redactie:
Pieter Donche, E-post: petrus.uncius @ gmail.com

De auteurs en niet de uitgever, zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage en illustraties.