Inhoud tijdschrift Westhoek

2023, nr. 2

161 JAN VAN ACKER, Het fraudeonderzoek naar de Veurnse hoogbaljuw Pieter van der Burch (1503-1504)
217 ARNOLD PRENEEL, Pioniers uit de kasselrij Ieper helpen bij de vernietiging van de stad Terwaan anno 1553
221 ARNOLD PRENEEL, Een issuwerekening van Moorslede anno 1567
227 JOHN DESREUMAUX, Het 20ste penningkohier van Geluwe in 1571
259 JOS MONBALLYU, Liberalen tegen katholieken in een verkrachtingszaak voor de correctionele rechtbank van Veurne (1870-1871)
281 Mededelingen

2023, nr. 1

3 PIETER DONCHE, Woord Vooraf
5 JENNY VANDENBULCKE & RIK OPSOMMER, De leenheerlijkheid ter Waarde in Sint-Jan en Langemark
51 KRISTOF PAPIN, Een 16de-eeuws handschrift van de Zuid-Nederlandse kroniekschrijver Jean Molinet uit de bibliotheek van de Ieperse burgemeester Jan van Halewyn, heer van Voxvrie ontdekt!
61 NOËL BOUSSEMAERE, Een disrekening van de parochie Boezinge (1569-1570)
95 ARNOLD PRENEEL, Accijnzen op wijn en bier anno 1585. Ieperse brouwers en herbergen
113 ARNOLD PRENEEL, Ieper, in desen turbulenten tyt. Op zoek naar de erfgenamen van geëmigreerde of veroordeelde Ieperse poorters anno 1594
125 PIETER DONCHE, Adriaan van der Borcht, eerste private heer van Elverdinge, 1629
141 KRISTOF PAPIN, Een dispuut over het schilderij van de Ieperse meester Nicolas Fiefve voor het hoogaltaar van de Sint-Medarduskerk in Wervik
145 ARNOLD PRENEEL, Criminele vonnissen te Ieper 1617-1634
150 Mededelingen

2022, nr. 2

129 PAUL TRIO, De uitvoering van het testament van Jan de Werd en zijn vrouw Kristiene in 1363. Bijdrage tot het onderzoek naar de bekende Ieperse moraliserende auteur Jan de Weert
173 MARIE-CHARLOTTE DUBOIS, Universitaire vorming van de inwoners van Veurne(-Ambacht) aan de Leuvense universiteit en hun verdere loopbaan na hun studies
223 ERWIN VERBEKEN, De schepenfamilie Nieulaet in de kasselrij Ieper
247 Corrigenda
251 Mededelingen

2022, nr. 1

3 JOHN DESREUMAUX, De tiende penning anno 1574 van Wervik
81 ARNOLD PRENEEL, Spaanse soldaten in Langemark in november 1631 - januari 1632
89 NOËL BOUSSEMAERE, Een disrekening van de parochie Dikkebus anno 1757-1758
123 Mededelingen
124 Addenda en Corrigenda

2021, nr. 2

137 JAN VAN ACKER, De Veurnse banmijl en de afpalingen in de late middeleeuwen
161 ARNOLD PRENEEL, Een handboek van Christine Belle, vrouw van Staden, anno 1424
175 ARNOLD PRENEEL, Beperkingen door epidemische toestanden in het ancien régime
179 JOHAN BEUN, Pontgeld ontvangen door de kasselrij Ieper in MESEN, WIJTSCHATE en DEULEMONDE, 1585-1587
191 ARNOLD PRENEEL, Vrijbuiter Hendric Dobbelaere ter dood veroordeeld te Ieper op 22 oktober 1605
201 JOHAN BEUN, De telling van de stad MESEN en de heerlijkheid KAMER-BUITEN-MESEN anno 1614
211 Mededelingen

2021, nr. 1

3 PIETER DONCHE, Woord vooraf
5 PAUL TRIO, De feestdis bij het handboogschuttersgilde van Sint-Sebastiaan in laatmiddeleeuws Ieper. Onderzoek van leveranciers van goederen en diensten als uiting van mogelijke vriendjespolitiek
31 NOËL BOUSSEMAERE, Het kohier van de tiende penning van Elverdinge anno 1559
65 ARNOLD PRENEEL, Openbare en onderhandse verkopingen van roerende goederen van geëxecuteerde of verbannen Ieperlingen, 1567-1568
83 ARNOLD PRENEEL, Fluweelghelde of een belasting op luxegoederen te Ieper (1578)
95 KRISTOF PAPIN, Het ambacht van de Ieperse Wapenmakers in de 18de eeuw
105 JENNY VANDENBULCKE, Het kasteel van Sint-Jan - ’t Huis van de Heer van Poelkapelle, het kasteel Bershove, het Langemarkkasteel
131 Mededelingen

2020, nr. 2

131 PIETER DONCHE, De familie van Pollinchove in de kasselrij Veurne, te Westouter, Doornik en Douai – Deel 2: Westouter, Doornik en Douai
191 JAN VAN ACKER, HDe Veurnse hoogbaljuws van Karel de Stoute tot Karel V: één pot nat? Met lijst van de hoogbaljuws tot 1586
225 PIETER DONCHE, Thematische inhoudsopgave van 35 jaar ts. Westhoek, de Westhoek-Jaarboeken I – V en de afzonderlijke publicaties
261 Mededelingen

2020, nr. 1

3 PIETER DONCHE, De familie van Pollinchove in de kasselrij Veurne, te Westouter, Doornik en Douai – Deel 1: in de kasselrij Veurne
81 MAURITS VANDECASTEELE, Het leengoed van de proost van Voormezele in Langemark anno 1559
89 NOËL BOUSSEMAERE, Getuigenverhoren van personen verdacht van heresie anno 1561
105 ARNOLD PRENEEL, Criminele vonnissen van de baljuw en schepenen van de Zaal en Kasselrij Ieper, 1568-1572
127 ARNOLD PRENEEL, Veroordeeld tot de galeien 1569

2019, nr. 2

215 PIETER DONCHE, Zestiende-eeuwse aantekeningen over de heren van Boezinge, 1450 tot einde 16de eeuw
221 ARNOLD PRENEEL, De zetting van Moorslede per Sint-Jan 1542
233 MAURITS VANDECASTEELE, De heerlijkheid van de proosdij van Voormezele en de tiende penning van 1559
237 JOHN DESREUMAUX, Wolven in de kasselrij Ieper in de jaren 1599 tot 1607
267 NOËL BOUSSEMAERE, Remissiebrieven van Boezingenaren einde 16de, begin 17de eeuw (vervolg)
275 GEERT TAVERNIER, Een lijst met de boskanters uit de omgeving van het Houthulstbos in de jaren 1750
329 NOËL BOUSSEMAERE, De vermiste obiits of rouwborden van de Sint-Michielskerk van Boezinge zijn terecht
337 Boekbesprekingen

2019, nr. 1 (Iepernummer)

3 PIETER DONCHE, Woord Vooraf
5 JAN VAN ACKER, De amortisatie van de aanwinsten van het Ieperse St.-Maartenskapittel in 1475
23 PAUL TRIO, Een inventarisatie van beschikbare logies voor personen en stalruimte voor paarden in 1486 - Bijdrage tot de kennis van de ruimtelijke ordening en ontwikkeling van laatmiddeleeuws Ieper
59 ARNOLD PRENEEL, De particuliere aangifte van de heer van Hollebeke ten behoeve van de Honderste penning, 1569
63 PIETER DONCHE, De 16de-eeuwse dopen in de vier Ieperse kerken
89 ARNOLD PRENEEL, Begrafenissen in de Sint-Maartenskathedraal te Ieper 1593-1600 en 1610-1614
141 NOËL BOUSSEMAERE, Remissiebrieven van Boezingenaren einde 16de, begin 17de eeuw
151 JAN VAN ACKER, Ieper in het tweede obituarium van de Sint-Pietersabdij van Lo
169 JOS MONBALLYU, De guillotine in Ieper (1813-1863)
207 Kroniek en Mededelingen
210 Boekbesprekingen

2018, nr. 2

139 WERNER GOUSSEY, Het Mate-Boek van Beveren-aan-de-IJzer anno 1603 (deel 2: Westhoek)
217 FONS VERHEYDE, Bezoek van de koninklijke landmeter Louis de Bersacques in Langemark en Woumen (1628-1644)
259 FABRICE DE MEULENAERE, La seigneurie d'Ingeland à Neuve-Eglise et Nieppe (XVIe-XVIIIe siècle), châtellenie de Bailleul puis de Warneton (1769-1795)

2018, nr. 1

3 KRISTOF PAPIN, Een taxatielijst voor de stad en kasselrij St.-Winoksbergen uit 1582/1583. Een blik op de sociale stratificatie van de 16de-eeuwse bevolking
11 MAURITS VANDECASTEELE, Dopen en huwelijken in Reninge, Zuidschote en Noordschote van 1586 tot 1588
29 WERNER GOUSSEY, Het Mate-Boek van Beveren-aan-de-IJzer anno 1603 (deel 1: Oosthoek)
      PDF's Popp vs Mate-Boek, hoek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
      21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
129 PIETER DONCHE, De grafsteen uit ca. 1650 voor Elooi Masin (+1574), een toevallige vondst
133 Boekbesprekingen

2017, nr. 2

171 PIETER DONCHE, Genealogie van de familie Schynckele in de kasselrijen St.-Winoksbergen en Veurne
265 KRISTOF PAPIN, De eed van trouw aan de Spaanse koning door de baljuw en de bevolking van Duinkerke (1584/5)
267 NOËL BOUSSEMAERE, Een kerkrekening van de parochie Zillebeke (1626-1628)
285 KRISTOF PAPIN, Oorlogsschade in het oosten van de Kasselrij Belle (1640-1678)
293 Boekbesprekingen

2017, nr. 1 (Iepernummer)

3 PIETER DONCHE, Woord Vooraf
5 JAN VAN ACKER, De refuge van de Duinenabdij in Ieper (1263-1515)
31 KRISTOF PAPIN, Alberto de Medici en de economische ondergang van de middeleeuwse grootstad Ieper (1297)
48 RIK OPSOMMER, De lenen van het grafelijk leenhof van de Zale van Ieper in 1366
67 ARNOLD PRENEEL, Ten huize van Loys van Lichtervelde en Elisabeth Dammaert: de laatmiddeleeuwse binnenhuisinrichting van een Ieperse edelman (1460)
79 ARNOLD PRENEEL, De Honderdste Penning van Dikkebus anno 1570
95 STEFAAN LAZOORE, Het denombrement van de heerlijkheden Hollebeke en Haghedorne anno 1618. Een bijdrage tot de reconstructie van de feodale structuur binnen de Kasselrij Ieper
101 KRISTOF PAPIN, Ieperse handelaars in het handelsnetwerk van de burgemeester en entrepreneur Karel De Vleeschauwer in het begin van de 18de eeuw
125 GUIDO SEDEYN, Het Ieperse gerecht te Poperinge (1915 – 1921)
151 NOËL BOUSSEMAERE, De wapenborden in de Onze-Lieve-Vrouwkapel "Nood zoekt Troost" in Ieper
166 Aankondigingen, boekbespreking, signalementen

2016, nr. 2

127 FILIP HOOGHE, Ieper en Poperinge onder het regime van Filips van Artevelde en de grafelijke repressie nadien (1379-1384)
151 WILFRIED BEELE, Wat waren maetsaerden eigenlijk?
155 JOHAN BEUN, Vier lijsten met pioniers van de kasselrij Ieper uit de jaren 1570-1575
165 NOËL BOUSSEMAERE, Een verijdelde plundering van granen in Steenstrate op vrijdag 31 januari 1766
179 ARNOLD PRENEEL, De verpachte onroerende eigendommen van de abdij van Zonnebeke (18de eeuw)
205 GUIDO SEDEYN, Het kohier van de Emprunt Forcé in het bestuurlijk kanton Elverdinghe (1796)

2016, nr. 1

3 PIETER DONCHE, De poorters en inwoners van Veurne anno 1473
43 ARNOLD PRENEEL, Geschillen omtrent de schandpaal van de heerlijkheid van Vlinckambacht in Langemark in 1430, 1541 en 1631
67 JOHAN BEUN, De pest in Wijtschate anno 1571
77 KAAT CAPPELLE, Moord in de kasselrij Ieper in de achttiende eeuw
85 GUIDO SEDEYN, Jean-Ambroise de Puydt (1758-1836): van Poperingse arts tot provinciegouverneur van Henegouwen
101 MARC VERHAEGEN, Herinneringen aan het leven op het kasteel Beauvoorde te Wulveringem na Arthur Merghelynck (+1908)
119 Mededelingen
121 Boekbesprekingen

2015, nr. 2

273 PIETER DONCHE, De familie Masin in de kasselrijen Veurne en Ieper en de heerlijkheden de Quynte, Coudenburg, Ten Torreele en Boezinge
363 NOËL BOUSSEMAERE, Verpachting van de impost in de kasselrij Ieper en Waasten in 1588 en in de kasselrij Ieper in 1758
391 KRISTOF PAPIN, 'Den maeker van gemelden inventaris was voor dit vak niet geboren'. Een studie naar de samenstelling van het 'kasselrijarchief' van Ieper in de 19de eeuw
405 Mededelingen

2015, nr. 1 (Iepernummer)

3 PIETER DONCHE, Woord vooraf
5 FILIP HOOGHE, Dwalende tempeliers en klagende hospitaalridders: het lot van de tempeliers in het graafschap Vlaanderen (1284-1332)
117 PAUL TRIO, Een overzicht van oude renten in het bezit van de Ieperse O.L.V.-broederschap. Een uitgave met commentaar omtrent het beheer en de identificatie van de schenkers
133 ANTOINE BARBRY, La famille Paeldinc, Paelding ou Anguille à Ypres, du XIIIe au XVe siècle
143 JOHN DESREUMAUX, Moord of wettige zelfverdediging? Geestelijke uit Ieper doodt twee jongelingen met messteken in Boezinge, 23 maart 1558 (n.s.)
151 ARNOLD PRENEEL, De heerlijkheid Kersekenshove vergokt
159 MAURITS VANDECASTEELE, De bevolking van Elverdinge tussen 1650 en 1653
191 NOËL BOUSSEMAERE, Een pointingsrol van Boezinge anno 1745
229 KRISTOF PAPIN, De oprichting van molens in de stad en kasselrij Ieper in de 18de eeuw: schipperen tussen private en publieke belangen
241 GUIDO SEDEYN, De onstuimige priester Pieter Vervisch van Moorslede (1749-1793)
267 Boekbesprekingen

2014, nr. 2

131 OCTAAF MUS (+) en PAUL TRIO, Spanningen tussen het Ieperse stadsbestuur en het Godshuis Belle in de vijftiende eeuw
161 ARNOLD PRENEEL, Jacques de Vooght (ca. 1567-1624), heer van Zonnebeke, zijn familie en zijn turbulente leven
203 ARNOLD PRENEEL, De telling ten behoeve van het maalrecht te Moorslede en Rollegem-Kapelle per 1 mei 1615
229 PHILIPPE de SCHIETERE de LOPHEM, De familie DE SCHIETERE in de Westhoek
247 KRISTOF PAPIN, Archiefvondsten voor Ieper en de Westhoek, een vervolg: Nog een vrucht van eenige ledighe uren in het archief
255 Mededelingen
256 Boekbesprekingen

2014, nr. 1

3 PIETER DONCHE, Het renteboek 1499 van de St.-Pietersproosdij van Lo (met gegevens uit het renteboek 1525-39), deel 2: Buiten de parochie Lo en het leenboek 1501
51 ARNOLD PRENEEL, Ieperse stadskwartieren en -wijken tijdens het Ancien Régime
59 MAURITS VANDECASTEELE, Inwoners van Elverdinge gehuwd in andere parochies tussen 1606 en 1630
69 PIERRE WULLUS en PIETER DONCHE, Het tinnegietersmerk Merghelynck te Ieper, 2de helft van de 17de eeuw
81 GUIDO SEDEYN, Raadspensionaris Constantin Vermersch (1730-1795): beginselvaste en gezagsgetrouwe ambtenaar
103 KRISTOF PAPIN, Archiefvondsten voor Ieper en de Westhoek bewaard in Brugse, Gentse, Kortrijkse en Rijselse bibliotheken en archiefinstellingen
121 Mededelingen
125 Boekbesprekingen

2013, nr. 2

281 FILIP HOOGHE, Confiscatie van de bezittingen der hospitaalridders in het graafschap Vlaanderen die eertijds de Tempel toebehoorden (1315)
297 PIETER DONCHE, Het renteboek 1499 van de St.-Pietersproosdij van Lo (met gegevens uit het renteboek 1525-39), deel 1: Lo binnen de stadswallen en de parochie
341 WILFRIED BEELE en PIETER DONCHE, Plaats en toenamenindex op het ziekenregister van de Ieperse leprozerie genaamd Hoge Zieken
371 NOËL BOUSSEMAERE, Nieuwe crisis treft Boezingse Sint-Jorisgilde anno 1579
375 KURT PRIEM, Verwikkelingen bij een pastoorsbenoeming te Reninge in 1667
385 ARNOLD PRENEEL, Pioniers van de Zaal en Kasselrij van Ieper en de Slag bij Fontenoy in mei 1745
398 Mededelingen
399 Boekbesprekingen

2013, nr. 1 (Iepernummer)

3 PIETER DONCHE, Woord vooraf
5 PIETER DONCHE, Het gemeenteleger van Ieper in mei 1436
15 JAN VAN ACKER, Ieper in vroeg 16de eeuwse Veurnse leenregisters
27 KRISTOF PAPIN, De stichting van de Dertien Arme Kinderen te Ieper in de 16de eeuw
37 WILFRIED BEELE, Namenlijst van het ziekenregister van de Ieperse leprozerie genaamd Hoge Zieken (1549-1583)
151 ARNOLD PRENEEL, Ieperse drukkers en boekhandelaars tijdens het bestuur van de Aartshertogen (1598-1633)
167 NOËL BOUSSEMAERE, Een overdrachtsakte van de leenheerlijkheid Boezinge, 28 september 1622
213 JOHAN BEUN, Honderd beklaagden op het puntmessenproces van de kasselrij Ieper 1735-1737
223 PAUL TRIO, De Ieperse familie Walwein en haar religieus-kerkelijke affiniteiten in de achttiende eeuw
251 GUIDO SEDEYN, De verdienstelijke maar vergeten Ieperse politicus François de Langhe (1785-1853)

2012, nr. 2

131 FILIP HOOGHE, Confiscatie van de bezittingen van leliaards in Poperinge en Veurne-Ambacht (1314-1316)
169 NOËL BOUSSEMAERE, Een onkostenrekening in Boezinge anno 1595
203 GEERT TAVERNIER, Bezemmakers in de kasselrij Ieper begin 18de eeuw
229 KRISTOF PAPIN, Wanorde scheppen waar orde heerst. Over hoe archieven in Frankrijk werden geklasseerd
251 Mededelingen
253 Boekbesprekingen

2012, nr. 1

3 PAUL VANDEWALLE, De eerste generaties van twee families 'De Baenst' in Haringe en Westvleteren
21 PIETER DONCHE, Erfeniskwestie uit de pruikentijd triggert 250 jaar genealogisch onderzoek: de familie de Baenst
47 ARNOLD PRENEEL, De telling ten behoeve van het maalrecht te Zillebeke per 1 mei 1615
55 KRISTOF PAPIN, Een beding van 'ravestissement' tussen echtgenoten in de kasselrij Ieper
61 JAN VAN ACKER, Het professieboek van de Veurnse penitenten
128 Kroniek

2011, nr. 2 (Liber Amicorum Dr. Wilfried Beele)

139 PIETER DONCHE, Woord Vooraf
143 LUC VANACKER, Leven en werk van Wilfried Beele
151 NOËL BOUSSEMAERE, Kwartierstraat Wilfried Beele
161 KRISTOF PAPIN, De rol van de Tempeliers in de vorming van de middeleeuwse 'grootstad' Ieper (1127-1309)
193 PIETER DONCHE, De transfer van het Geestelijk Hof van Terwaan (voor het aartsdiaconaat Vlaanderen) naar Ieper in 1522
203 JAN VAN ACKER, De oudste Beeles in Veurne
221 JOHAN BEUN, Karel Liebaert, theoloog, dichter, priester, kanunnik van Mesen, pastoor van Langemark en deken van Waasten (° Mesen 1518, + Douai 1585)
231 ARNOLD PRENEEL, Een belastingskohier van Ledegem anno 1588
237 NOËL BOUSSEMAERE, Een disrekening van Boezinge, 1621-1622
273 MATTIAS PATTYN, De weerbare mannen van de parochie en laatschap van Oekene anno 1643
279 JOËL SNICK, Tienden in Reninge, enkele gegevens uit de 17de en 18de eeuw
303 CYRIEL MOEYAERT, Kerkrekening van Wijlder 1754-1755
313 Mededelingen
315 Kroniek
319 Boekbesprekingen

2011, nr. 1

3 JAN VAN ACKER, Geestelijke leden van de H. Kruisbroederschap van Veurne vóór 1560
47 NOËL BOUSSEMAERE, De ommestellynghe vande vuytzent vande kersmesse 1623 in Boezinge
69 KRISTOF PAPIN, Een gebroken grafsteen in de Predikherenkerk te Ieper (1633)
73 GEERT TAVERNIER, Biografie van Jan Verslype (1794-1867), boskanter en crimineel
101 FRANCOIS DE CAESTECKER, Fragments généalogiques De Caestecker (XVIIe - XXe siècle)
117 Mededelingen
119 Kroniek
129 Boekbesprekingen
135 Vraag/Antwoord

2010, nr. 2

123 KRISTOF PAPIN, Medische kennis in Poperinge tijdens de 16de eeuw Andreas de Backer alias Bacherus, lijfarts van de hertogen van Brunswijk
135 MATTIAS PATTYN, De leenheerlijkheid Morslede te Belle
137 GEERT TAVERNIER, Illegale bewoning rondom het Houthulstbos anno 1756
159 WILFRIED BEELE, Vremde cortgesetenen in de kasselrij Veurne anno 1771
243 Mededelingen
246 Boekbesprekingen

2010, nr. 1 (Jubileumbundel deel 2)

3 PIETER DONCHE, Voorwoord van de redactie
5 FILIP HOOGHE, Robrecht van Bethune en zijn "hoofdstad" Ieper
15 PAUL TRIO, Een lijst van gestorven leden van de Ieperse O.L.V.-broederschap van Parijse scholieren uit 1438-39, uitgave en situering
39 STEFAAN RIEM, Crisis treft Boezingse St.-Jorisgilde en haar deken medio 15de eeuw - een jubileum-aandenken aan haar officiële oprichting
67 LUDO VANDAMME, Antoon Saijon, Brugge en de export van Hondschootse saaien omstreeks 1560
81 PIETER DONCHE, Thematische inhoudsopgave van 25 jaar tijdschrift Westhoek, de Westhoek-Jaarboeken I – V en de afzonderlijke publicaties
111 Boekbesprekingen
115 Kroniek
119 Vraag/Antwoord

2009, nr. 3-4 (Jubileumbundel deel 1)

3 (132) NOEL BOUSSEMAERE & PIETER DONCHE, Voorwoord van de bestuursvoorzitter en de redactievoorzitter
7 (135) JAN VAN ACKER, Wereldlijke leden en begunstigers van de H. Kruisbroederschap van Veurne vóór 1560
45 (173) NOEL BOUSSEMAERE, Belastingen van negotiatie ende bedryvinghe in Boezinge: Sint-Jan 1589, Kerstmis 1589 en 1590
73 (201) MAX DESWARTE, Le dénombrement de la seigneurie de Strazeele 1618
97 (225) ARNOLD PRENEEL, Het testament van Herman Scholl, pastoor van Westrozebeke (1609-1647) en landelijke deken van Roeselare (1612-1632)
107 (235) PIETER DONCHE, Lenen en achterlenen van het Seneschalkschap van Lo in 1628
135 (263) MATTIAS PATTYN, Een blik op de rechtsgang voor het leenhof van Nieuwkerke (1635-1643)
147 (275) FABRICE DE MEULENAERE, Les dignitaires de la confrérie de Saint-Michel ou des escrimeurs à Ypres (16e-18e siècle)
157 (285) WILFRIED BEELE, Ledenlijst van een Ieperse Sodaliteit anno 1668
193 (321) JOHAN BEUN, Priesters in de kasselrij Ieper (1664-1795) gesprokkeld uit de Titels Presbyteriaal geregistreerd in de wettelijke passeringen van de zaal en kasselrij Ieper
205 (333) KRISTOF PAPIN, Een Rooms priester en gereformeerd vluchteling: het turbulente leven van Jan-Baptiste de Meezemaker (1723-1777)
217 (345) Boekbesprekingen
224 (352) Kroniek

2009, nr. 1-2

3 FILIP HOOGHE, Robrecht van Kassel: Deel 2: Historische banden tussen het Westland en het Land van Bornem in de eerste helft van de 14de eeuw
49 MAX DESWARTE, Westouter in de late middeleeuwen
61 KRISTOF PAPIN, Medische kennis te Poperinge omstreeks 1525: het handschrift van stadsgeneesheer en barbier Jan Davidt
67 ARNOLD PRENEEL, Het status animarum van Zillebeke anno 1610
105 Boekbesprekingen
113 Kroniek

2008, nr. 3-4

123 FILIP HOOGHE, Robrecht van Kassel: Deel I: Vlaams edelman tussen feodale trouw en rebellie in de eerste helft van de 14de eeuw
177 JEF CAILLIAU, Een onkostenstaat voor de legering van regimenten ruiters en voetvolk in Noord- en Zuidschote (1644)
191 HENDRIK CALLEWIER, De pouillé van het aartsdiakonaat Vlaanderen van het bisdom Terwaan uit 1405
213 ARNOLD PRENEEL, De volkstelling 1698 van de stad Mesen
219 KRISTOF PAPIN, Efemeriden uit het Ieperse kasselrijarchief (4)
235 Boekbesprekingen
243 Kroniek

2008, nr. 1-2

3 KRISTOF PAPIN, In Memoriam meester GERMAIN SCHOONAERT
7 GERMAIN SCHOONAERT †, Onderwijsstructuren te Poperinge in de 16de eeuw: Deel II: Catechisatie, Reformatorische invloeden en zondagsscholen in de 16de eeuw
- Gezinscatechese, predicatie, zondagse lering en prereformatorische beïnvloeding (1500-1560)
- De lange zoektocht naar een eenheidscatechismus
- De verspreiding van afwijkende leerstellingen in het onderwijs in het Westkwartier (1530-1560)
- Catechisatie in het slop en reformatorische opmars (1561-1568)
- Oprichting van de zondagsscholen (1569)
- Zondagsscholen en verboden spelen (1573)
- Zondagsscholen in de kiem gesmoord (1578)
- Katholieke restauratie (1584-1590)
- Catechisatie van de jezuïeten in de Sint-Janskerk (1590-1595)
- De parochiale zondagsscholen van de Contrareformatie

65 PIETER DONCHE, Arthur Merghelynck 100 jaar geleden overleden
71 ARNOLD PRENEEL, De volkstelling van Langemark anno 1615
99 ARNOLD PRENEEL, Een haardtelling te Passendale anno 1604
103 KRISTOF PAPIN, Efemeriden uit het Ieperse kasselrijarchief (3)
115 Boekbesprekingen
119 Kroniek

2007, nr. 3-4

121 GERMAIN SCHOONAERT †, Onderwijsstructuren te Poperinge in de 16de eeuw: Deel I: Evolutie van de onderwijsvoorzieningen
- De proosdijschool
- De hooghere scoole
- De cleene scoolen
- Intellectueel netwerk in Poperinge
- Poperingenaars aan de Leuvense universiteit
- Zangonderricht voor koorknapen en andere musische expressies
- De Graeuwe Susteren alleenelyck dochterkens leerende
- De aerme schole (1542)
- De ambachtelijke opleiding
- De Wildeman, een dubieus geschenk (1561-62) [p. 165]
- De ghemeene schole vander stede (1568)
- De moedertaal in het onderwijs van de 16de eeuw

185 KRISTOF PAPIN, Efemeriden uit het Ieperse kasselrijarchief (2)
191 JEF CAILLIAU, De inwoners van Hondschote in het eerste kwart van de 17de eeuw
223 LUDO VANDAMME, Boekbesprekingen
227 PAUL TRIO, Kroniek

2007, nr. 1-2

3 KRISTOF PAPIN, Archief en handschriften uit de Vlaamse en Franse Westhoek in de Cultuurbibliotheek te Brugge
13 LUDO VANDAMME, Familiearchief De Coussemaker (17de-19de eeuw) in de Openbare Bibliotheek Brugge: een aanwinstenlijst
17 KRISTOF PAPIN, Efemeriden uit het Ieperse kasselrijarchief (1)
21 PIETER DONCHE, Militaire verplichtingen voor leenhouders van het prinselijk leenhof van de Burg van Veurne, 1470 en 1475
43 GERMAIN SCHOONAERT, Onderzoek naar de familiale en sociale connecties van Pieter Daten fs. Pieter in Poperinge (1550, 1564, 1566)
67 ARNOLD PRENEEL, Een belastingskohier van Passendale anno 1579
85 KRISTOF PAPIN, Beestenkoopman Thomas Looten uit Meteren beschuldigd van tovenarij in 1659
93 MATTIAS PATTYN, De bewoning rondom het bos van Houthulst door de boskanters anno 1752
111 LUDO VANDAMME, Boekbesprekingen
117 PAUL TRIO, Kroniek

Eerdere jaargangen: zie tabblad Publicaties onder Thematische inhoudstafel of Databank Heemkundige tijdschriften West-Vlaanderen