Publicaties

De publicaties bestaan uit:

 • het halfjaarlijks tijdschrift
 • de jaarboeken
 • de buiten-reeks uitgaven
 • PDF bestanden van teksten

De volledige tekst van de eerste 10 jaargangen (1985-1994, op formaat A5) werd ingescand en kan hier als een doorzoekbare PDF Westhoek01-10.pdf gedownload worden (42 Mb, downloaden duurt enkele seconden).

De volledige tekst van de jaargangen 11 tot 31 (1995-2015, op formaat 16 x 24 cm) werd ingescand en kan hier als een doorzoekbare PDF Westhoek11-31.pdf gedownload worden (201 Mb, downloaden duurt meerdere seconden).

Van de eerste 25 jaargangen, de jaarboeken en de buiten-reeks uitgaven verscheen in de jaargang 2010 een Thematische Inhoudsopgave van 25 jaar Westhoek. Van de eerste 35 jaargangen, de jaarboeken en de buiten-reeks uitgaven verscheen in de jaargang 2020 een Thematische Inhoudsopgave van 35 jaar Westhoek. Die laatste inhoudsopgaven kan men ook raadplegen en doorzoeken in het PDF bestand "Inhoudsopgave jrg. 1984-2019" .

De inhoud van de eerste 35 jaargangen van het tijdschrift, de vijf jaarboeken en de buiten-reeks uitgaven is ook volledig ontsloten in de Databank Heemkundige tijdschriften West-Vlaanderen.
Wil u een overzicht van alle bijdragen, gesorteerd per jaargang, vul dan in: Tijdschrift: westhoek, Sorteren op: jaargang. U kan daarbinnen dan ook nog verfijnder zoeken op bv. Auteur, Trefwoord of (woord uit) Titel.

Een cumulatieve naamindex op de 10 jaargangen (1985-1995) van Westhoek-Info kan men raadplegen in een PDF bestand "Naamindex jrg. 1984-1995".

Van de jaargangen 1995 en later bestaat er geen cumulatieve naamindex, maar in de tijdschriftnummers zelf zijn, bij artikelen met veel namenmateriaal, meestal zelf een naamindex toegevoegd achteraan het artikel. Dit laatste is ook het geval met de artikelen van de Westhoek-Jaarboeken en de Westhoek buiten-reeks uitgaven.


Tijdschrift

Westhoek verschijnt sinds 2008 twee maal per jaar, in halfjaarlijkse afleveringen (voorjaar, najaar), samen circa 240 pagina’s (formaat 16 x 24 cm), met artikelen, uitgaven van archiefbronnen en –regesten, boekbesprekingen en nieuws uit de wereld van archieven en de genealogie.

Het tijdschrift Westhoek was in de beginjaren in de eerste plaats een mededelingenblad, zoals ook in de titel en ondertitel aangegeven: Westhoek-Info, Mededelingen van Westhoek-Jaarboek. Inhoudelijk bevatten de eerste 10 jaargangen vooral korte bijdragen, zeer gevarieerd waaronder ook veel korte genealogische bijdragen. Toch verschenen er naarmate de jaren vorderden meer uitgewerkte artikels in het blad. Maar de echt grote bijdragen betreffende de geschiedenis en geschiedkundige bronnen van de Westhoek werden voorbehouden voor de jaarboeken Westhoek Genealogisch Jaarboek I – V (1984 - 1988) en enkele afzonderlijke uitgaven gewijd aan één onderwerp.

Van de eerste 10 jaargangen verscheen een inhoudsoverzicht in: P. DONCHE, Analytische inhoudstafel en Naamindex op de jaargangen I tot X van het tijdschrift Westhoek-Info, Berchem, 1995, [46] blz., formaat A5 (losse publicatie in eigen beheer).

In 1995 werd na 10 jaar een nieuw concept uitgewerkt: de formule van jaarboek en mededelingenblad werd omgevormd tot een volwaardig tijdschrift dat vier maal per jaar moest verschijnen. Er kwamen meer geschiedkundige artikelen aan bod en in het algemeen werden de artikels ook omvangrijker en diepgravender. Maar doorheen alle 25 jaargangen, vanaf de eerste Westhoek-Info bleef er één grote constante waar te nemen: het grote aantal bijdragen betreffende historische bronnen voor de Westhoek. Vooral voor het Ieperse dat in W.O. I vele gemeentelijke en parochiale archieven en het Ieperse stadsarchief zag verloren gaan werd en wordt dit door de lezers zeer gesmaakt.

Jaarboeken

 • J. DECAESTECKER (red.), Westhoek Genealogisch Jaarboek I, Dikkebus, 1984, 133 blz, formaat A4.
 • J. DECAESTECKER (red.), Westhoek Genealogisch Jaarboek II, Dikkebus, 1985, 185 blz, formaat A4.
 • J. DECAESTECKER (red.), Westhoek Genealogisch Jaarboek III, Dikkebus, 1986, 173 blz, formaat A4.
 • J. DECAESTECKER (red.), Westhoek Genealogisch Jaarboek IV, Dikkebus, 1987, 181 blz, formaat A4.
 • J. DECAESTECKER (red.), Westhoek Genealogisch Jaarboek V, Dikkebus, 1988, 215 blz, formaat A4.

Buiten-reeks uitgaven

 • J. DECAESTECKER (red.), Revolt and emigration. Refugees from the Westkwartier in Sandwich in the XVIth century, Dikkebus, 1988, 123 blz + uitslaande kaart, formaat 210 x 297 mm.
 • H.V. RONSE DE CRAENE, De volkstelling 1698 in de kasselrij Ieper, Dikkebus, 1990, xviii + 120 blz. formaat 210 x 297 mm.
 • Het Beloofde Land. Acht opstellen over werken, geloven en vluchten tijdens de XVIe en XVIIe eeuw, Dikkebus, 1992, 241 blz, formaat 160 x 240 mm.
 • H.V. RONSE DE CRAENE, De overlijdens van het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis te Ieper 1765-1785, Ieper, 2000, 86 blz, formaat 210 x 297 mm.
 • A. PRENEEL, IEPER in desen benauden ende soberen tijt. De honderdste penning anno 1569 en het private bouwkundige patrimonium, Ieper, 2020, 416 blz., ill., 210 x 297 mm, quadri
 • J. BEUN en A. PRENEEL, MESEN, NEERWAASTEN & WIJTSCHATE in desen benauden ende soberen tijt. De honderdste penning anno 1569, Ieper: Westhoek, 2020, 234 blz., 210 x 297 mm, quadri
 • N. BOUSSEMAERE, HET IEPERSE OMMELAND in desen benauden ende soberen tijt. De vijfde penning anno 1580, Ieper: Westhoek, 2021, 330 blz., 210 x 297 mm, quadri
 • J. BEUN, P. DONCHE en A. PRENEEL, WEST-IEPER-AMBACHT in desen benauden ende soberen tijt. De vijfde penning anno 1580, Ieper: Westhoek, 2021, 308 blz., 210 x 297 mm, quadri

PDF bestanden van teksten