Westhoek, Kring en Tijdschrift

Welkom op de webpagina van Westhoek, Kring voor geschiedenis en familiekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek. Download onze folder.

Bienvenue.

De Kring WESTHOEK werd in 1983 opgericht om de vorsers die in deze streek onderzoek doen bij te staan. Onder de Westhoek wordt verstaan het oude Westkwartier, met name de regio gevormd door de voormalige kasselrijen/ambachten Belle, Broekburg, Kassel, Ieper, St.-Winoksbergen, Veurne en Waasten, samen met het aangrenzende Leiegebied. Deze streek werd doorheen de eeuwen veelvuldig getekend door oorlogen en grensverschuivingen. Dit leidde steeds opnieuw tot migratie: families trokken weg en andere mensen kwamen in de plaats. Daarnaast zijn veel bronnen verloren gegaan of sterk verspreid.

Bij WESTHOEK staat zowel de familiekunde als de lokale geschiedenis in de regio op het voorplan. In het bijzonder besteedt WESTHOEK veel aandacht aan de 16de-eeuwse geschiedenis van het Westkwartier, en daar nauw bij aansluitend, de emigratie naar Nederland en Engeland.

Het tijdschrift Westhoek, tijdschrift voor geschiedenis en familiekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek (1995 - heden) is de voortzetting van: Westhoek-Info: mededelingen van Westhoek, kring voor geschied- en familiekundig onderzoek in de Westhoek dat startte in 1983.

Het tijdschrift verschijnt twee maal per jaar, in halfjaarlijkse afleveringen, samen circa 240 pagina’s (formaat 16 x 24), met artikelen, uitgaven van archiefbronnen en –regesten, boekbesprekingen en nieuws uit de wereld van archieven en de genealogie.