Overeenkomst gezamelijke publicatie Westhoek en Stadsarchief Ieper (feb 2012)

Bij de heer Frans Lignel, schepen van Ieper, leefde al een tijdje het idee dat de stad Ieper een historische publicatie zou moeten kunnen verzorgen, jaarlijks of meerjaarlijks. De presentatie eind vorig jaar te Komen van het 41ste jaarboek (de Mémoires van de Société d’Histoire de Comines Warneton),gaf de doorslag om zijn idee werkelijkheid te laten worden.
Om niet in het vaarwater van ons tijdschrift Westhoek te komen en ook om op onze ervaring en knowhow een beroep te kunnen doen, wilde hij zijn initiatief eerst met ons bespreken.
Op donderdagvoormiddag 19 januari 2012 vond in het Stadsarchief van Ieper een bijeenkomst plaats tussen enerzijds de heren Frans Lignel en archivaris Rik Opsommer en anderzijds Noël Boussemaere (voorzitter), Arnold Preneel (erevoorzitter) en prof. dr. Paul Trio. Het werd een constructief gesprek. Een overeenkomst werd gesloten en door de Bijzondere Algemene Vergadering van Westhoek vzw op 8 februari 2012 goedgekeurd.
De overeenkomst houdt in dat om de twee jaar het eerste nummer van het desbetreffend jaar een publicatie van een (Groot-) Ieper-nummer van Westhoek zal worden, m.a.w. alle bijdragen zullen op Ieper of deelgemeenten van Ieper betrekking hebben en de periode van de middeleeuwen tot en met de negentiende eeuw kunnen behandeld worden. Honderd exemplaren zullen van een aparte, door het Stadsarchief ontworpen kaft voorzien worden. Westhoek vzw en het Stadsarchief Ieper zullen voor de bijdragen instaan.
Voor Westhoek vzw liggen de voordelen van de overeenkomst op het financiële vlak en in een ruimere naambekendheid.
De overeenkomst geldt tot 31 december 2018 en wordt in principe telkens stilzwijgend voor een periode van zes jaar verlengd.