Zonnebeke, heraldiek (april 2013)

In de reeks Heraldiek van abdijen en kloosters verscheen een nieuw deel (het 29ste reeds), dat gewijd is aan de mannenabdij van de Augustijnen te Zonnebeke. In 52 pagina's met zeer veel illustraties en tekeningen in kleur wordt de heraldiek van de abdij, de abten en andere kloosterlingen behandeld.

Zie de uitgaven van Homunculus op http://users.telenet.be/homunculus/uitgaven.html .
Bestellen kan per e-mail aan homunculus@yucom.be
Voor niet-abonnees van het tijdschrift Heraldicum Disputationes kost het boekje 6 euro.
Verzendkosten zijn 1,50 euro.
Bij meerdere exemplaren kan er korting verkregen worden zowel op de boekjes als verzendkosten uiteraard.

Bestellen kan via storting op rekening 973-0170785-02 (Argenta) IBAN BE32 9730 1707 8502 - BIC ARSPBE22).
Of via brief aan de uitgever.

Andere nummers in deze reeks betreffende de Westhoek zijn: nr. 11 : Sint-Sixtus abdij te Westvleteren en nr. 14: Sint-Winoksbergen (Bergues, N-Fr.)

Over de geschiedenis van de Augustijnerabdij te Zonnebeke bestaat ook een recent boek: F. Bostyn, M. De Smet, P. Trio, 'Geëxamineert de tijtels ende pampieren'. Het verhaal van de Zonnebeekse Augustijnerabdij, 1072-1796, Roeselare: Roularta Books, 2009, 287 pp.