Nieuwe publicatie : Ieper, de honderdste penning 1569 (nov. 2020)

A. PRENEEL, IEPER in desen benauden ende soberen tijt. De honderdste penning anno 1569 en het private bouwkundige patrimonium, Westhoek, 2020 – 416 blz., ill., 165 x 245 mm, quadri

Drie jaar na de beeldenstorm werd door de meedogenloze hertog van Alva op 9 september 1569 de honderdste penning geordonneerd. Met die weliswaar éénmalige vernieuwende belastingsvorm van een honderdste van de waarde van hun eigendom, werden alle 2.726 eigenaars en huurders van onroerende goederen, gelegen binnen het Ieperse schependom, zowel intra muros als extra muros, ingekohierd. Voor zowel de familiekunde, de naamkunde, als voor de toponymie zijn die kohieren van onschatbare waarde.

In deze publicatie, die hoofdzakelijk is gebaseerd op originele documenten, bewaard in diverse archiefdepots, wordt aandacht besteed aan kapitaalkrachtige inwoners en aan ambachtelijke activiteiten, maar vooral aan het private bouwkundige patrimonium van de stad intra muros. Dit wordt kwartier per kwartier belicht. Hierbij worden voor het eerst meer dan 250 huisnamen onthuld, waarvan ruim 200 in kaart werden gebracht met de hulp van het in 1815 herdrukte stadsplan van 1564.

Deze publicatie werd uitgegeven door Westhoek, kring voor geschiedenis en familiekunde, met de steun van het FPPCHA (Lausanne), het Publicatiefonds van de Stad Ieper en Cultuurraad Ieper, Bibliotheek Ieper, Stadsarchief Ieper, dé Academie Ieper, en CO7.

Deze uitgave kan worden besteld door overschrijving van 30 € (+ eventueel 8 € verzendingskosten) op de financiële rekening BE67 0689 3878 1787 (LET WEL, dit is een ander rekeningnummer dan voor abonnement ts. Westhoek) ten name van Westhoek of bij de auteur arnold.preneel@gmail.com.

Wegens Corona-maatregelen is het lokaal Ieper, Burchtstraat 1A gesloten tot nader bericht. De boeken kunnen er dus niet afgehaald worden.