Nieuwe publicatie : Mesen, Neerwaasten, Wijtschate, de honderste penning 1569 (nov. 2020)

J. BEUN en A. PRENEEL, MESEN, NEERWAASTEN & WIJTSCHATE in desen benauden ende soberen tijt. De honderdste penning anno 1569 Westhoek, 2020 – 234 blz., 165 x 245 mm, quadri

Mesen, Neerwaasten en Wijtschate zijn de drie enige ‘parochiale entiteiten’ in het zuiden van de gewezen kasselrij Ieper waarvan de honderdste penningkohieren bewaard bleven. De eigenaars en pachters van huizen, hofsteden, herbergen, molens en andere onroerende goederen werden in 1.360 lemma’s ingekohierd. De inwoners van de stad Mesen werden tevens in kaart gebracht. Bijzondere aandacht werd besteed aan de inwoners, de gevluchte of veroordeelde religieuze extremisten en hun geconfisqueerde onroerende goederen, als aan de heerlijkheden en hun bezitters.

Deze publicatie werd uitgegeven door Westhoek, kring voor geschiedenis en familiekunde, met de steun van CO7.

Deze uitgave kan worden besteld door overschrijving van 23 € (+ eventueel 8 € verzendingskosten) op de financiële rekening BE67 0689 3878 1787 (LET WEL, dit is een ander rekeningnummer dan voor abonnement ts. Westhoek) ten name van Westhoek of bij arnold.preneel@gmail.com, co-auteur.

Wegens Corona-maatregelen is het lokaal Ieper, Burchtstraat 1A gesloten tot nader bericht. De boeken kunnen er dus niet afgehaald worden.